/
Gymnastik

Vill du tävla i Halmstads första Parkour/freerunning tävling?

I vår är det dags för Halmstad Gymnastikförening att anordna en parkourtävling på högskolan!

Tävlingsgrenar:
• Speed – Markörer kommer placeras på banan och deltagaren har i uppgift att nå samtliga markörer och komma i mål så snabbt som möjligt. 
Utöver satta bedömningskriterier ges poäng för tid.
• Flow – Deltagaren ska på 90 sekunder använda sig av banan för att utföra en valfri serie av rörelser och tekniker. Poäng ges utefter bedömningskriterierna.

Bedömningskriterier
• Flow – Hur väl och följsamt deltagaren går från ett trick/hinder till ett annat. 
• Svårighet – Hur svår är rörelsen/hindret baserat på deltagarens ålder samt kunskapsnivå.
• Landning – Rätt fotisättning och kroppskontroll är av vikt för att utföra tricks på ett säkert sätt.
• Kreativitet – Hur väl deltagaren utnyttjar sin miljö och lägger in ovanliga tricks och kombinationer. Behöver inte strikt vara accepterade parkour-rörelser.

Bästa poängen kommer ges till den som gör bäst kombination av samtliga bedömningskriterier.
Poäng dras av vid exempelvis undermåliga landningar, avbrutna rörelser, undermålig följdsamhet, (FLOW) och endast upprepning av tekniker.

Ålderskategorier:
Ålder 10 – 12, 13 – 14, 15 – 18.

Anmälan

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={F173B1BE-0E99-45C3-8446-E32DE94D74E3}

Kval
För att deltaga på tävlingen måste man kvala in. Detta kan göras på två sätt:

Närvara på sportlovsträning.
Under sportlovet (26/2) kommer HGF arrangera extra träning för samtliga intresserade. I samband med detta tillfälle kommer vi ha möjlighet för de intresserade att deltaga på tävlingen att utföra ett tävlingsbidrag på plats. Tiden man får är 90 sekunder och man kommer ha möjlighet att träna innan. Mer information om detta kommer komma. 

Bidragsvideo
Kan man inte närvara på sportlovet så kan man skicka in sitt bidrag via en videoinspelning på max 90 sekunder där man visar sina kunskaper. Skicka in den till halmstagf@hotmail.com

Kvalen kommer likt tävlingen att utvärderas enligt bedömningskriterierna.

JAM
Jam kommer hållas under förmiddagen innan tävlingen för att erbjuda möjlighet till träning och ge tävlande en möjlighet att få se och testa banan. Under jammet kommer två mindre tävlingar hållas. Mer info om dessa senare.

 
Ev kostnad för tävlingsförsäkring kan tillkomma om man inte redan har det.
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Till toppen