Ishockey

Halmstad Hammers tidigare ordföranden berättar om tiden fram till årsmötet

Halmstadsport fick en pratstund med två av Hammers tidigare ordförande Patrik Emvall, Hasse Backman, och med vice ordförande Cristian Hallin, för att prata hockey i allmänhet och Hammers i synnerhet…

Det har gått en tid sen det omdiskuterade årsmötet och Halmstadsport har fått frågan, om man inte kunde göra en intervju med de som var med tidigare.
Nu sitter vi här med två tidigare ordföranden och en vice ordförande.

Hur kommer det sig att ni sitter här alla tre

Vi har under hösten blivit kontaktade av medlemmar, sponsorer och föräldrar som
inte känner igen sig i den bild av Hammers som har skildrats i lokala media och som uttrycker oro över de signaler de får från föreningen idag, förklarar Cristian Hallin.

– Vi avslutade våra uppdrag för föreningen i samband med årsmötet i juni, så vi kan inte uttala oss om hur det ser ut idag, det måste andra svara på, säger Hasse Backman.
För att komplettera medias bild berättar vi gärna om hur Hammers verksamhet har sett ut och hur verksamheten har bedrivits under de senaste åren, tillägger han.

Trion Hallin, Backman och Emvall är genom sina tidigare roller i föreningen väl insatta
i Hammers och har under de senaste fyra åren lagt ner mycket tid på att bidra till utvecklingen av föreningens olika verksamhetsområden.

– Åren går fort och det är lätt att glömma att Hammers var konkursfärdiga för bara några år sedan, konstaterar Patrik Emvall, som valdes till ordförande i maj 2017.
Det första jag gjorde som nyvald ordförande var att kontakta Skatteverket för att få dem att avvakta med de skuldebrev, som skulle ha satt föreningen i konkurs.

– Därefter följde ett par månader av förhandlingar med samtliga föreningens otaliga fordringsägare om att skriva ner de fordringar som man då hade på klubben. Det var många timmar och långa dialoger som jag och Hasse Backman, som då var vice ordförande, la ner på det arbetet, berättar Emvall.

Stabil utveckling

Om utgångsläget var konkursmässigt för den styrelse som tillträdde 2017, så var det raka motsatsen för den styrelse som tog över förvaltningen och utvecklingen av föreningen vid årsmötet i juni 2022. Under fjolåret omsatte Hammers omkring 12 Mkr, alla skulder är betalda och inte på många år har en tillträdande styrelse kunnat inleda ett verksamhetsår med en egen kassa på dryga 2,5 Mkr.

– Föreningen har inte på lång tid haft så stabil ekonomi och så starkt eget kapital som den hade vid årsmötet i somras, och på årsmötet i juni beslöt man enhälligt att fastställa både budgetförslaget på 13 Mkr och målen i verksamhetsplanen för 2022/2023, berättar Hasse Backman och Cristian Hallin.
– Den budget som fastställdes på årsstämman var väl underbyggd, med en kostnadssida väl förankrad i föreningens olika delar, tillägger Hallin.

Vi såg verkligen fram emot att äntligen få köra ett år utan att vara begränsade av pandemi och restriktioner, och på intäktssidan såg vi resultatet av kansliets arbete med flera nya sponsorer och inkomstkällor på gång.

– Med tanke på det resultatet och när man ser tillbaka på utvecklingen i föreningen
så ger det som har skildrats i media en väldigt skev och osann bild av föreningen som helhet, säger Patrik Emvall. Man antyder att det har skett oegentligheter, vilket är direkt felaktigt.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk, för under de senaste fem åren kan man konstatera
en samlad vinst om 4 Mkr och att vi har byggt upp ett eget kapital i klubben, som faktiskt vida överstiger det krav man haft från förbundshåll, förklarar Cristian Hallin och hänvisar till Hockeyförbundets licensregler för spel i Hockeyettan.

– Kraven är tydliga både vad gäller stabil ekonomi och krav på egen kapital, liksom för att det ska finnas en väl fungerande organisation för den löpande verksamheten, tillägger han.

– Vi har sett ekonomin som en knäckfråga för hela verksamheten, berättar Backman. Man kan tycka att det låter trist och inte så föreningsmässigt, men faktum är att utan en stabil och hållbar ekonomi så går det inte att driva en verksamhet som på sikt ska hålla allsvensk nivå, säger han.

Medlemmar, föräldrar och sponsorer som har följt föreningens utveckling under de senaste fyra åren har reagerat på och protesterat mot den bild som skildrats av Hammers under det senaste året och menar att allt det goda arbete som har gjorts har hamnat i skymundan.

– Vi är många, som på olika sätt har engagerat sig och som har lagt ner tusentals timmar på att göra föreningen bättre rustad för att driva en god verksamhet på alla plan: ekonomiskt, organisatoriskt och sportsligt, förklarar trion Emvall, Hallin och Backman.

– I vårt arbete har fokus hela tiden legat på att verka för föreningens bästa, och att se till att Hammers är en förening för alla som älskar hockey, tillägger de.
Det är fortfarande det vi tycker att är viktigt och vi hoppas att vi är många som delar den ambitionen med både den nya styrelsen och alla andra som på olika sätt engagerar sig i föreningen idag.

SEPARAT FAKTARUTA

 

ÅR Nettoomsättning Resultat Eget kapital Summa omsättning
2017 4 393 762 -138 332 -1 449 335 5 235 462
2018 4 819 341 1 555 369 106 034 6 122 024
2019 5 111 418 170 912 276 946 5 563 246
2020 6 212 577 182 787 459 733 6 641 076
2021 4 696 056 1 251 235 1 710 969 7 089 275
2022 9 782 220 985 343 2 696 312 11 968 621

 

 

 

 

 

Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populärt just nu

Till toppen